Zonne Advies

Aan een eerste bezoek aan de zonne- of collageenbank gaat altijd eerst een gratis intake en een persoonlijk advies vooraf, dit zijn wij  wettelijke verplicht. Uw krijgt dan een zonadvies wat bij uw huidtype past. Een afspraak hiervoor kunt u inplannen voorafgaand aan uw 1e zonnebank bezoek via de reserveringsknoppen.


Europese wetgeving, hier houden wij ons natuurlijk aan.

Wanneer mag een klant geen gebruik maken van een zonnebank?
Een klant mag de zonnebank niet gebruiken indien hij of zij: 
- medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor UV-straling vergroten. Bij twijfel moet de klant een arts raadplegen; 
- niet bruint op een natuurlijke wijze (zon); 
- huidkanker heeft (gehad); 
- ervaren heeft dat er bij gebruik onverwachte effecten optreden, zoals bijvoorbeeld jeuk. De klant dient dan eerst een arts te raadplegen.

Voor zonnestudio’s geldt bovendien dat de leeftijdsgrens voor het gebruik van zonnebanken is gesteld op 18 jaar. 
Zonnestudio’s zijn verplicht het huidtype van de zonnebank gebruiker te bepalen en een persoonlijk gebruiksadvies te geven.