Zonne Advies

Bij een eerste bezoek aan de zonne- of collageenbank gaat altijd eerst een gratis intake vooraf met uitleg over gebuik zonnebank en onze App.  Een afspraak hiervoor kunt u online inplannen of bellen naar 0294-240101


Europese wetgeving, hier houden wij ons natuurlijk aan.

Wanneer mag een klant geen gebruik maken van een zonnebank?
Een klant mag de zonnebank niet gebruiken indien hij of zij: 
- medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor UV-straling vergroten. Bij twijfel moet de klant een arts raadplegen; 
- niet bruint op een natuurlijke wijze (zon); 
- huidkanker heeft (gehad); 
- ervaren heeft dat er bij gebruik onverwachte effecten optreden, zoals bijvoorbeeld jeuk. De klant dient dan eerst een arts te raadplegen.

Voor zonnestudio’s geldt bovendien dat de leeftijdsgrens voor het gebruik van zonnebanken is gesteld op 18 jaar. 
Zonnestudio’s zijn verplicht het huidtype van de zonnebank gebruiker te bepalen en een persoonlijk gebruiksadvies te geven.